NU2218EMA轴承(32518EHK轴承) 型号对照 90×160×40-搜轴承SouZhoucheng.CN
搜轴承 -- 轴承型号对照 -- 圆柱滚子轴承 -- NU2218EMA轴承
订购NU2218EMA 内圈无挡边的圆柱子滚子轴承(NU0000型)请填写如下信息

标题:

主要内容:

验证码:

Hot number:NTN 7013 C SKF 23220 CCK/W33+H 2320 OKB OKB CX 23176 KCW33 Ruville 5414 ISB 629 NTN 88604 Fersa H715345/H715311 AST HK2526 Timken NK17/20 CX NU1032 RIV RM-4 SKF PCZ 0912 M NOK BRBRT2 135 150 3

Previous:NU2218EM 圆柱滚子轴承 ---- Next:NU2218EF1 圆柱滚子轴承

Return to 轴承型号查询 发布时间:2021-07-19