CX 9385/9321轴承,CX 9385/9321圆锥滚子轴承-搜轴承CX数据中心
搜轴承 -- CX -- 圆锥滚子轴承 -- CX 9385/9321轴承

d - 84,138 mm

D - 171,45 mm

T - 49,212 mm

B - 46,038 mm

C - 31,75 mm

a - 4,3 mm

Weight - 4,74 Kg

Basic dynamic load rating (C) - 284 kN

Basic static load rating (C0) - 351 kN

(Grease) Lubrication Speed - 2000 r/min

(Oil) Lubrication Speed - 3000 r/min

订购 CX 9385/9321 请填写如下信息

标题:

主要内容:

验证码:

Hot number:NACHI 7206 B KOYO 23028 CCK/33+H 3028 RHP 51216 FLT NU 318 OKB CYSD 4214 NTN 7920UCG/GNP4 INA NA4872 SKF VKBA 3624 RIV 51172 FAG 7038TGP/4 INA KC-45XPO SKF LS-121/2-2RS KOYO DAC428045BWCS40 NOK SB 25 44 9 NBR