KOYO 7020B轴承,KOYO 7020B角接触球轴承-搜轴承KOYO数据中心
搜轴承 -- KOYO -- 角接触球轴承 -- KOYO 7020B轴承

d - 100 mm

D - 150 mm

B - 24 mm

C - 24 mm

Angle (α) - 40 °

a - 64,4 mm

r min. - 1,5 mm

r1 min. - 1 mm

da min. - 108.5 mm

Da max. - 141.5 mm

ra max. - 1.5 mm

Weight - 1,37 Kg

Basic dynamic load rating (C) - 61,2 kN

Basic static load rating (C0) - 63,6 kN

(Grease) Lubrication Speed - 3500 r/min

(Oil) Lubrication Speed - 4700 r/min

订购 KOYO 7020B 请填写如下信息

标题:

主要内容:

验证码:

Hot number:NTN 63/28-2RS NACHI 7313 C/DF NSK 7013 AC/DF OKB 160207K OKB 32532EH OKB ISB 31317J/DF INA 4401 NTN 7038DF CX GE 600 ES ZVL K-11590/K-11520 ISO NA5914 Timken NAO65X95X30 SKF NU 2224 ECP NOK TC 52 70 9 VMQ